Ο μπαρμπαγιάννης και τα άλογά του ( Βίντεο Ανδρέας Κουτσοθανασης )

Ποιμενικός βίος μετακινούμενης κτηνοτροφίας. Η ζωή της ποιμενικής κτηνοτροφίας των Ελλήνων ήταν συνυφασμένη με την ζωή του αλόγου….