Ο Επιτάφιος στον Αστακό.

Πανέμορφα ανθοστολισμένος είναι ο Επιτάφιος στον Άγιο Νικόλαο Αστακού

Μένουμε Σπίτι για καλό μας.

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα