Από ROMIANEWS:
Αποσπάσματα από το νεοεκδοθέν βιβλίο του συγγραφέα-ερευνητή Γιώργου Β. Παπανικολάου με τίτλο “Ο ΘΕΡΜΙΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ. ΘΕΡΜΟ 1868 – ΔΡΑΜΑ 1919″.

Η αναφορά στην κατάληψη των οχυρών της Τσούκας που οδήγησε στην παράδοση του Μπιζανίου και την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, γίνεται με αφορμή την επικείμενη επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου 1913.
Ο Θέρμιος Λοχαγός Αριστείδης Κουβέλης συνέβαλε τα μέγιστα στο ένδοξο αυτό γεγονός, συμμετέχοντας στην τελική επίθεση για την απελευθέρωση των τουρκοκρατούμενων Ιωαννίνων. Πήρε μέρος ως Διοικητής του ΙΙΙ Τάγματος  στη δημιουργηθείσα 3η Φάλαγγα που θα επιτεθεί αιφνιδιαστικά από τα αριστερά για την κατάληψη των οχυρών της Τσούκας και στη συνέχεια των οχυρών του Αγίου Νικολάου, Δουρούτης και Σαδοβίτσης, του 1ου Συντάγματος Πεζικού, που διοικεί ο Ταγματάρχης Φωκίων Διαλέτης, υπό τις διαταγές του Συνταγματάρχη Νικόλαου Δελαγραμμάτικα, Διοικητή της 3ης Φάλαγγας.
Ακολουθούν αποσπάσματα μέσα από αναφορές, χειρόγραφα και έγγραφα από αυτήν την ηρωική πορεία της κατάληψης και της τελικής νίκης.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ