«Ο διαχρονικός ρόλος του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου στην Τοπική κοινωνία και στην Εκπαίδευση».

Πραγματοποιήθηκε στις 28-5-2022, ημέρα Σάββατο, εκδήλωση του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. Η εκδήλωση είχε τίτλο : «Ο διαχρονικός ρόλος του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου στην Τοπική κοινωνία και στην Εκπαίδευση»…..