Ο δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου να αγοράσει άμεσα rapid και μοριακά test!

Η πανδημία πολιορκεί τη ζωή μας, την ύπαρξή μας, τις οικογένειές μας, την εκπαίδευση και γενικότερα την κοινωνική και οικονομική ζωή κάθε τόπου και της χώρας μας. Τώρα, πριν είναι ΑΡΓΑ, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να δράσει ΑΜΕΣΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ!…..