Ο Δήμος γιατί δεν κατεδαφίζει τα αυθαίρετα παραπήγματα απέναντι από τον Κήπο των Ηρώων;

Είναι απορίας άξιον γιατί ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου δεν προχωράει στην κατεδάφιση των δύο (2) αυθαίρετων κατασκευών (παραπήγματα από τσιμεντόλιθους και τσίγκο) που βρίσκονται απέναντι από τον Κήπο των Ηρώων (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού)……