Ο Γιώργος Βαρεμένος* για το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ: Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ κέντρισε το ενδιαφέρον και βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας……