Ο «Αυτοκράτορας – Σουλτάνος» κ. Λύρος και ο κακός λύκος…

Κατά την τακτική συνεδρίαση στις 7-6-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ο Δήμαρχος κ. Κώστας Λύρος, από προφανή έπαρση για το… «τιτανοτεράστιο» έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα, αποκάλεσε τον εαυτό του «Αυτοκράτορα – Σουλτάνο», μη ανεχόμενο μύγα στο σπαθί του και σε όσους τον αμφισβητούν…..