Ο Αποστόλης αναπολεί το ξεκαλοκαιριό στην βουνίσια πατρίδα

βίντεο: Ανδρέας Κουτσοθανάσης

Καταγράφοντας την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά.. Η εξάμηνη μετακίνηση των κοπαδιών μεταξύ θερινών και χειμερινών βοσκοτόπων, ανεξάρτητα από το μέσο και την απόσταση που διανύουν, έχει εγγραφεί στον κατάλογο της Unesco για την παγκόσμια άυλη πολιτιστική κληρονομιά……