Ο απολογισμός της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για το 2021

Ο απολογισμός πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το 2021 απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης……