Ο Άγιος Θωμάς Εμπεσού

πηγη Δρόμοι ζωής

Κοντά στο χωριό Εμπεσός βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Θωμά………