Οριοθέτηση περιοχών του Δήμου Ξηρομέρου προς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες της 3ης, 4ης και 26ης Ιανουαρίου 2021.

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στις 16 Δεκεμβρίου 2021, που σήμερα αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έγινε οριοθέτηση περιοχών του Δήμου Ξηρομέρου προς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες της 3ης, 4ης και 26ης Ιανουαρίου 2021.
Οι περιοχές που οριοθετήθηκαν είναι:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..