ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π Μεσολογγίου στην έκτακτη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε το ψήφισμα που αφορά την ελιά Καλαμών και την αντίθεσή του στην απόφαση του ΣτΕ για το ΠΟΠ Καλαμάτας……