Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ).
Ομαδικότητα… Απαραίτητο χαρακτηριστικό για τη λειτουργία μιας ομάδας, για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Σχετίζεται με τη συνεργασιμότητα, με την επικοινωνία, με την ενσυναίσθηση, με την ικανότητα να διαχειριστούμε τον εαυτό μας και τα ελαττώματά μας, με την ικανότητά μας να ακούμε και να μιλάμε, να αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια και να πετυχαίνουμε τους στόχους ή ακόμα και να θέτουμε καινούργιους, οι οποίοι μας έχουν τεθεί λόγω κάποιας αλλαγής.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..