Ομάδα «για την ΠΡΕΒΕΖΑ, Υγρότοποι Αμβρακικού κόλπου.

 Κείμενο, Κώστας Πιέτας

      Η ομάδα “για την ΠΡΕΒΕΖΑ” με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας
υγροτόπων, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, επιχειρεί μία
περιήγηση-περιβαλλοντική υπενθύμιση, στο εθνικό πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού και
τη μεγάλη, βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και
παιδαγωγική αξία του. Έχει αναγνωριστεί διεθνώς με την συνθήκη Ράμσαρ, τεσσάρων
περιοχών Natura 2000 και με τις συμβάσεις Βέρνης, Βόνης και Βαρκελώνης. Επίσης
προστατεύεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και εθνικές νομοθεσίες. ….

Διαβάστε Περισσότερα…