Ολοκληρώθηκε ο επιτόπιος διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο Ξηρομέρου για τα πεπραγμένα της Διοίκησης Ε.Γαλουνη

Η διοίκηση Τριανταφυλλάκη, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, τον Νοέμβριο του 2019 συνέταξε φάκελο με στοιχεία που έκρινε ότι χρήζουν διερεύνησης και τα απέστειλε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Στις 1 Απριλίου 2024, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 303, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ η ”Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2015 έως 2018 στον φορέα με την επωνυμία «Δήμος Ξηρομέρου»”.

Έργο της ελεγκτικής ομάδας ήταν η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2015 έως και 2018, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στοιχεία από το ΕΜΠ 16/15.11.2019, εμπιστευτικό έγγραφο του Δημάρχου Ξηρομέρου.

Η ελεγκτική ομάδα πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην έδρα του φορέα στον Αστακό που θα ολοκληρωθεί με την αποστολή της προσωρινής έκθεσης στον ελεγχόμενο φορέα.

Κατόπιν θα συνταχθεί έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή, στην Δ.Υ.Ε.Ε. στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, το αργότερο εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Από την πλευρά του ο πρώην Δήμαρχος κ.Ε. Γαλουνης εξέφρασε τη βεβαιότητα του αφενός ότι :

-ότι η ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2015 έως 2018 στο Δήμο Ξηρομέρου θα ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή της
– αφετέρου ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποδείξουν περίτρανα και στον πιο κακόπιστο τους οχετούς λάσπης και συκοφαντίας που χρησιμοποιήθηκαν από τον κ. Τριανταφυλλάκη και την παρέα του -τους γνωστούς μετρ των απευθείας αναθέσεων και των εκπτώσεων στα έργα 0-3% – εναντίον μου για να αναρριχηθούν στην Διοίκηση του Δήμου

Το άρθρο Ολοκληρώθηκε ο επιτόπιος διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο Ξηρομέρου για τα πεπραγμένα της Διοίκησης Ε.Γαλουνη εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – Xiromeropress.gr.