Ολοκληρώθηκε η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το Κ.Υ. Μύτικα, αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού 18.500 €.

Στις 16 Ιουνίου 2021, σας ενημερώσαμε με σχετική μας ανάρτηση (δείτε εδώ), για την εκκίνηση της διαδικασίας της προμήθειας προϋπολογισμού 18.500 €, για Ιατρικό Εξοπλισμό του Κ.Υ. Μύτικα.
Σήμερα σας ενημερώνουμε ότι η προμήθεια αυτή προχώρησε και δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.