Οκτώ νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα ευρέος φάσματος περιβαλλοντικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως 140 εκατομμύρια ευρώ για το 2020, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εγκρίθηκαν τα εξής:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS