Οι εφημερίες του Μαΐου του Κ.Υ. Μύτικα.

Οι εφημερίες του Κ.Υ. Μύτικα για το μήνα Μάιο, θα είναι στις: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 25, 28 και 29 του μηνός.
Επίσης οι συνταγογραφήσεις, η επίσκεψη στον οικογενειακό ιατρό και οι εξετάσεις γίνονται αυστηρώς κατόπιν ραντεβού στο τηλ.: 2646081250.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..