Οι εφημερίες του Ιανουαρίου του Κ.Υ. Μύτικα.

Οι εφημερίες του Κ.Υ. Μύτικα για το μήνα Ιανουάριο, θα είναι για όλες τις ημέρες του μήνα. Επίσης οι συνταγογραφήσεις, η επίσκεψη στον οικογενειακό ιατρό και οι εξετάσεις γίνονται αυστηρώς κατόπιν ραντεβού στο τηλ.: 2646081250.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..