Οι εφημερίες του Απριλίου του Κ.Υ. Μύτικα.

Οι εφημερίες του Κ.Υ. Μύτικα για το μήνα Απρίλιο, θα είναι στις: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 28 του μηνός.
Επίσης οι συνταγογραφήσεις, η επίσκεψη στον οικογενειακό ιατρό και οι εξετάσεις γίνονται αυστηρώς κατόπιν ραντεβού στο τηλ.: 2646081250.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..