Οι εφημερίες Μαΐου του Κ.Υ. Μύτικα.

Οι εφημερίες του Κ.Υ. Μύτικα για το μήνα Μάϊο, θα είναι για όλες τις ημέρες του μήνα. Επίσης οι συνταγογραφήσεις, η επίσκεψη στον οικογενειακό ιατρό και οι εξετάσεις γίνονται αυστηρώς κατόπιν ραντεβού στο τηλ.: 2646081250.
Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλο το προσωπικό του Κ.Υ. Μύτικα, καλή δύναμη στο λειτούργημα τους και πάντα να εξυπηρετούν τους πολίτες όσον το δυνατόν καλύτερα.
* Οι εφημερίες του Κ.Υ. Μύτικα είναι μόνιμα αναρτημένες στην ενότητα ”Χρήσιμα”.