Οι εφημερίες Ιουνίου του Κ.Υ. Μύτικα, χωρίς κανένα κενό.

Οι εφημερίες του Κ.Υ. Μύτικα για το μήνα ΙΟύνιο θα είναι στις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 του μηνός.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS