Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι αρμοδιότητες τους.

Πηγή φωτογραφιών: https://mpampiini.blogspot.com
Με απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη, ορίστηκαν ως άμισθοι πέντε εντεταλμένοι σύμβουλοι, με αντικείμενο συγκεκριμένα πεδία και τελικό επιδιωκόμενο στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι…, ότι εκλέχθηκαν και οι πέντε πρώτη φορά δημοτικοί σύμβουλοι.
Αλφαβητικά είναι οι εξής:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..