Οι εισηγήσεις των αιρετών, στην ημερίδα στο Caravel για την ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων, Αιτ/νίας και Καλάμου (videos).

Δείτε τα videos από τις εισηγήσεις των αιρετών στην ημερίδα στο Caravel για την Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων, Αιτ/νίας και Καλάμου, που έγινε Κυριακή 13 Μαρτίου.
Η προέλευση των videos είναι από το φίλο Σπύρο Μπενέκο, διαχειριστή του Blog ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ και το φίλο Γάκια Τσέλιο, διαχειριστή του ΞΗΡΟΜΕΡΟ NEWS.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..