Οι εισηγήσεις της δυνατής νομικής ομάδας της Επιτροπής Αγώνα, στην ημερίδα στο Caravel για την ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων, Αιτ/νίας και Καλάμου (videos).

Η Επιτροπή Αγώνα έχει το προνόμιο να διαθέτει στις τάξεις της μία πολύ δυνατή νομική ομάδα, που έχει προετοιμαστεί άριστα, έχοντας προηγουμένως μελετήσει εις βάθος και με την υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας της Επιτροπής Αγώνα, αλλά και απλών μελών, όλες τις πτυχές της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, με αποτέλεσμα η προσφυγή του Δήμου, των κατοίκων και των φορέων στο ΣτΕ, να είναι ήδη έτοιμη να κατατεθεί, με πλήθος τεκμηριωμένων νομικών και επιστημονικών στοιχείων.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..