Οι εισηγήσεις της Δημοτικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2024.

Κατόπιν συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου, αποφασίστηκαν οι εισηγήσεις, αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τις εντοπίσαμε: 1) Πίνακα Στοχοθεσίας – Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ξηρομέρου για το οικονομικό έτος 2024, 2) Σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Ξηρομέρου για το οικονομικό έτος 2024.
Δείτε εδώ και εδώ τα επίσημα έγγραφα.