Ας μας πουν οι δήθενπροοδευτικοίεκπρόσωποιστο συνονθύλευμα της δημοτικήςαρχήςποια προοδευτικάιδεώδηκαι ποιες αρχέςτης διαφάνειαςκ της χρηστήςδιοίκησηςπροβλέπουν όλος ο  προϋπολογισμός να δύναταινα πάειμε απευθείαςαναθέσεις, ιδούλοιπόντο νέο , φαίνεταιόμως πιο παλιό από το παλιό


Με την 39/2020 απόφαση είχε ανατεθεί η προμήθεια γραφικής ύλης με 36,90 ποσοστό έκπτωσης.
Με έγγραφη δήλωση του όμως ο προμηθευτής παραιτείται της προμήθειας και ανατίθεται σε νέο με διαφορά στις τιμές προς τα πάνω.
Παράλληλα μια νέα ανάθεση γίνεται σε διαφορετικό προμηθευτή για διαφορετικά όμως είδη.
Δεν περιμένουμε απαντήσεις από εσάς κ Δήμαρχε και τους πολιτικούς σας φίλους , από τους δήθεν προοδευτικούς και δημοκράτες που ταυτίζονται μαζί σας, από αυτούς περιμένουμε απαντήσεις. 
Ενημερωθείτε από τα επίσημα έγγραφα του Διαύγεια ακολούθως:


Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/