ΟΑΕΔ: Τελευταίες μέρες αιτήσεων για 7.000 θέσεις με μισθό μέχρι 710 ευρώ

ΟΑΕΔ: Μέχρι την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, στις 15:00, λήγουν οι αιτήσεις για τον Γ’ κύκλο του προγράμματος δημιουργίας 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω……