Ξεκίνησαν οι εργασίες εξωραϊσμού του Μουσείου της Παλαιομάνινας.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου
Κ.Ε.ΔΗ.Ξ Λευτέρη Μάντζαρη.
Ξεκίνησαν οι εργασίες εξωραϊσμού του Μουσείου της Παλαιομάνινας, με την αλλαγή παραθύρων και πορτών, ακολουθεί η ψευδοροφή (αντικατάσταση ορυκτής ίνας) και τέλος σ’ αυτό το στάδιο θα γίνει και παρέμβαση στην όψη του κτιρίου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..