ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δέκατη Όγδοη (18η) του Μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού) για λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ