Ν.Ε ΑΙΤΝΙΑΣ ΚΚΕ : χαρακτηρίζει απαράδεκτη, καταγγέλλει και καταδικάζει την απόφαση που επέβαλε το δικαστήριο ανηλίκων Αγρινίου

Η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ χαρακτηρίζει απαράδεκτη, καταγγέλλει και καταδικάζει την απόφαση που επέβαλε το δικαστήριο ανηλίκων Αγρινίου,……