Νικόλαος Τέλωνας : Νίκου Μήτση τα τελευταία πονήματα

Τώρα, που κατέπαυσε ο θόρυβος του γενικού εορτασμού για τα 200 χρόνια απο την εθνική μας παλιγγενεσία, ευκαιρία είναι να δούμε το όλο θέμα απο μια διαφορετική σκοπιά, την οποία, πολλοί αγνοούν, άλλοι την προσπερνούν και για κάποιους –ενδεχομένως– να τους είναι εντελώς αδιάφορη……