ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Ο Νίκος Νικολάου είναι ο καινούργιος Αστυνομικός Διευθυντής Αιτωλίας μετά τις τελευταίες κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ο κ. Νικολάου είναι ένας αξιωματικός που έχει υπηρετήσει πολλά χρόνια στην περιοχή, έχοντας περάσει από την διοίκηση διαφόρων υπηρεσιών όπως της Τροχαίας και της Ασφάλειας και γνωρίζει καλά τα προβλήματα…..