ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΑΣ : ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με αίτημά μου προς τον Δήμο Ξηρομέρου χθες για έκτακτο και κατεπείγον αίτημα προς συζήτηση και λήψη απόφασης όσων αφορά την υποβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου μας,…..