Νικηφόρος Γερ. Μπαλατσινός : Ενημερωτική Ημερίδα για την Π Ο Α Υ ( βίντεο)

Νικηφόρος Γερ. Μπαλατσινός, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης. Γεωργία Λιγνού, Χωροτάκτης. Χωροταξία: Εργαλείο ή πρόσχημα……