ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ .

Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Τ.Κ. 30005 ΕΛΛΑΣ

Α.Φ.Μ. 997343310, Δ.Ο.Υ.Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. +30 2641 305643,

E-MAIL: esykpdstereasellados@gmail.com

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 30/8/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ…..