ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Κατοχή 24/10/2019 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ                         ΠΑΡΚΑΡΟΥΜΕ τα αυτοκίνητα μας από  Αριστείδη Τσάμη έως Πλάτανος ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2019 ώρα 19,30μμ έως 20,15μμ
Λόγο περιφοράς εικόνας πολιούχου μας Αγίου Δημητρίου 
Και την ΔΕΥΤΕΡΑ 28/10/2019 ίδιο δρόμο από ώρα 10πμ έως 11,30πμ
λόγο παρελάσεις σχολείων  Εθνική Εορτή ΟΧΙ 
Για 1 ώρα ας σεβαστούμε τον Πολιούχο μας , να τιμήσουμε τους πεσόντες μας και χειροκροτώντας την Νεολαία μας

Άρθρο από:Katochi News