Ναυάγιο στα ΟΧΘΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ της πολιτικής Δημάρχου κ Αποστολάκη. Σεβαστείτε το δημόσιο χρήμα.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Γράφει ο : 
Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός 
Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης 


15-01-2021 …..
Αγαπητοί Αναγνώστες 

Ναυάγιο της πολιτικής του Δημάρχου κ Αποστολάκη και της Δημοτικής Αρχής στα<< ΟΧΘΙΑ>> Παλαίρου. Το έργο ήταν η αιχμή του δόρατος της πολιτικής τους. Οι πάντες γνωρίζουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε. Ήρθε η ώρα του πολιτικού απολογισμού……