Ως γνωστόν στο Αλβανικό Μέτωπο 1940-41 , για όσους έχουν διαβάσει την νεότερη ιστορία , γνωρίζουν ότι  στο Μέτωπο παραβρέθηκαν σε θέση μάχης 42 Συντάγματα υπό τις οδηγίες της 8ης Μεραρχίας  με αρχηγό αυτής τον υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο. Εξ αυτών των  42 Συνταγμάτων , στο 2/39 Σύνταγμα  Ευζώνων Μεσολογγίου  υπηρετούσαν σχεδόν όλο Αιτωλοακαρνάνες  και , στο 24  Σύνταγμα Πεζικού που είχε έδρα την Πρέβεζα,  ήταν επανδρωμένο κυρίως από Πρεβεζάνους  , πάρα πολλούς Αιτωλοακαρνάνες , αλλά και Λευκαδίτες .

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ