Νέοι αγρότες: πώς θα κατανεμηθούν ανά περιφέρεια 525,3 εκατ. ευρώ

Νέοι αγρότες: πώς θα κατανεμηθούν ανά περιφέρεια 525,3 εκατ. ευρώ


Το ποσό συνολικού ύψους 525.363.000 ευρώ προβλέπεται για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας για το υπομέτρο 6.1……