Νέα πρόταση χρηματοδότησης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου: Αναβάθμιση Τουριστικού Καταφυγίου Αστακού “έξυπνη”, “πράσινη” και αναπτυξιακή τουριστική υποδομή.

Πηγή: Σελίδα Facebook Δημάρχου
Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη.
Μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου υποβάλλαμε άλλη μια νέα πρόταση ενίσχυσης στο πλαίσιο της από 25.10.2023 (Α.Π. 19636) Προκήρυξης του Προγράμματος κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» του Υπουργείου Τουρισμού.
Τίτλος προτεινόμενης Πράξης:
«Αναβάθμιση Τουριστικού Καταφυγίου Αστακού “έξυπνη”, “πράσινη” και αναπτυξιακή τουριστική υποδομή».
Μια πρόταση που δουλέψαμε με την προηγούμενη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου και ολοκληρώσαμε με την νέα διοίκηση.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..