….Συγχαρητήρια στην Κυρία Διευθύντρια και στους Συνεργάτες της … EΠAΛ KATOXHΣ.TEXNIKOΣ HΛEKTPOΛOΓIKΩN ΣYΣTHMATΩN,EΓKATAΣTAΣEΩN.TEXNIKOΣ EΓKATAΣTAΣEΩN ΨYΞHΣ.AEPIΣMOY KAI KΛIMATIΣMOY.TEXNIKOΣ OXHMATΩN KAI BOHΘOΣ NOΣHΛEYTH.ΦEK B .1515 ΣTIΣ 7 MAH 2019

Άρθρο από:Katochi News