Με κοινοποιημένο e-mail προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ, ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει και προτρέπει τους δημότες, να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα που έχουν μέχρι 31.3.2020, για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, χωρίς πρόστιμα & προσαυξήσεις, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τ. Α’).
Οι υπηρεσίες του Δήμου Ξηρομέρου επισημαίνουν, πως ο Δήμος μέσω προγράμματος, θα αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία ακινήτων των δημοτών, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Ε9 και για τις τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατόπιν λήξης της προθεσμίας, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα επιβληθούν αναδρομικά πρόστιμα για χρονικό διάστημα 5 ολόκληρων ετών.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS