Νέα έργα 257 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν για Δήμους . Από τα μεγαλύτερα σε Δέλτα , Ξηρόμερο, Ν. Πύλιο, Χαιδάρι ,Καστοριά , Μέγαρα,Καβάλα κ,.α

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα –κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης– εντάσσονται προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενενήντα οκτώ (98) νέα έργα, συνολικού ύψους 257 εκατ. ευρώ.


Οι πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων:

• Είκοσι επτά (27) έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 88,5 εκατ. ευρώ, όπως το έργο της ΔΕΥΑ Δ. Δέλτα ύψους 10 εκατ. ευρώ, του Δήμου Ξηρομέρου ύψους 6 εκατ. ευρώ, του Δήμου Πύλου-Νέστορος ύψους 3 εκατ. ευρώ, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ύψους 2,2 εκατ. ευρώ και του Δήμου Νισύρου ύψους 1,2 εκατ. ευρώ……