Μύτικας: Ζημιές στις ράμπες πρόσβασης στις δύο πλωτές εξέδρες του λιμανιού

Ζημιές προκλήθηκαν στο λιμάνι του Μύτικα και συγκεκριμένα στις ράμπες πρόσβασης στις δύο πλωτές εξέδρες, από την μεγάλη ένταση των Νότιων ανέμων και την μεγάλη θαλασσοταραχή εντός της λιμενολεκάνης.

Εφιστούμε την προσοχή σε όσους χρησιμοποιούν τις δύο πλωτές, κατά την πρόσβαση τους σε αυτές. Θα μπει σήμανση μέχρι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η επισκευή τους.

Εκ του Δήμου Ξηρομέρου