Ένα σπάνιο προικοσύμφωνο στη Μπαμπίνη  του 1551 περιγράφει τη έδιναν τότε για προίκα. Το προικοσύµφωνο συντασσόταν πριν από τον γάµο και περιλάµβανε είδη ρουχισµού , έπιπλα, οικιακά σκεύη, κοσµήµατα, ζώα ,νοµίσµατα κ.ά.. καθώς και  ακίνητα ( σπίτια, αµπέλια, χωράφια, κτλ.),που περιγράφονταν µε κάθε λεπτοµέρεια ( θέση, έκταση ,  κτλ.).

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ