Μοναδικό Ελληνικό Καλοκαίρι. Μύτικας Αιτ/νίας.

Μοναδικό Ελληνικό Καλοκαίρι. Μύτικας Αιτ/νίας. Φωτογραφία Παρασκευάς Βασιλάκης.