«Μη αναστρέψιμες βλάβες» έχει υποστεί ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Βαρύτατες εγκεφαλικές βλάβες έχει υποστεί, σύμφωνα με ασφαλείς ιατρικές πληροφορίες, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται πιθανώς και μη αναστρέψιμη……