ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η /2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

        Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αστακού, την Εντεκάτη  (11η) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Αίτημα προς την Περιφέρεια Αιτ/νιας για αναγκαιότητα καθαρισμού ρεμάτων εντός σχεδίου πόλεως Αστακού και κεντρικού υδατορέματος που ξεκινάει από το Βασιλόπουλο και εκβάλει στον Αστακό.
2.-Λήψη απόφασης για σημεία εγκατάστασης wi-fi.
3.-Αίτημα προς το ΔΣ για απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων  χωρίς πινακίδες από διάφορα σημεία της πόλης του Αστακού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΤΣΙΠΗ  ΑΡΕΤΗ…


Πίνακας Αποδεκτών 
1.-Βασίλας Γεώργιος
2.-Κοντοζήσης Αθανάσιος
3.-Δράκα Χρυσούλα
4.-Παπαϊωάννου Ευάγγελος
5.-Γενάρη Χρυσούλα
6.-Παπαζώη Ευτυχία

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews